پرش لینک ها

اخبار

شبکه زیر زمینی مویرگی

ارتباطی بین ریشه درختان جنگل  و انتقال پیام نقش شبکه مویرگی در انتقال پیام زیر زمینی کمتر شناخته شده است به این دلیل که ساختار آنها واجد فضای حرکتی قابل توجهی است. تعدادی از محققین کانادایی این شبکه مویرگی را در جنگلهای باستانی و چند

Environmental training of kids

Environmental training of kids

  گزارش اجرای پروژه آموزش محیط زیست از طریق داستان خوانی به مادرو کودک به ترتیب مناطق منتخب در تهران بزرگ پیرو موافقنامه جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست و معاونت امور زنان شهرداری ، پروژه داستان خوانی برای مادران و کودکان با رویکرد

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

بدینوسیله اعلام می شود که با توجه به پروژه ارتباطات مسئولانه زیست محیطی و ارتباط با موسسه زیست محیطی لگامبینه در ایتالیا امکان دسترسی به مقالات زیست محیطی این سازمان از طریق سایت جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست بوجود آمده است .دستور کار

وورکشاپ نقاشی آب

وورکشاپ نقاشی آب

مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با حضور یکصدنفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس تبریز در فرهنگسرای بزرگ الغدیر برگزار، و از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد. به گزارش دبیرخانه مسابقه نقاشی “آب = زندگی”، این ورکشاپ با موضوعات چگونگی آلوده شدن آب، راه های

فراخوان برای دانشجویان تیر 1398

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست از دانشجویان علاقمند در رشته های محیط زیست (کلیه گرایشها ) مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری  و اعضای محترم جمعیت دعوت بعمل می آورد تا درتاریخ یکشنبه 2 تیرماه 1398 در گردهمایی جمعیت زنان مبارز با