پرش لینک ها

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

بدینوسیله اعلام می شود که با توجه به پروژه ارتباطات مسئولانه زیست محیطی و ارتباط با موسسه زیست محیطی لگامبینه در ایتالیا امکان دسترسی به مقالات زیست محیطی این سازمان از طریق سایت جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست بوجود آمده است .دستور کار به فارسی و انگلیسی به شرح ذیل می باشد:

عنوان سایت :آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

برای دسترسی به پایانه فرد داوطلب نیازمند ارتباط با وب سایت Scuola Nazionale Servizi بوده سپس باید وارد بخش آموزش از راه دور گردد.

همچنین می توان مستقیم لینک ذیل را دنبال کرد http://elearning.scuolanazionaleservizi.it/login/index.php

وارد دوره آموزشی ایران شوید  .این دوره در 5 مدل ارایه شده است .هر مدل متشکل از دروس و مدارک در اشکال پی دی اف ، پاور پوینت ، و ویدیو می باشد .

شرکت کنندگان در دوره آموزشی می توانند کلیه مدارک را دریافت نمایید .در صورت تکمیل یک مدل می توانند به مدل بعدی دسترسی داشته باشند .

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه